Sign In
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksDay-care effects on children’s competence and adjustment: A longitudinal, multilevel and multi-informant community study.

DelprosjektTidlig trygg i Trondheim

ProjectThe Early Secure Study

 Day-care effects on children’s competence and adjustment: A longitudinal, multilevel and multi-informant community study.

Har tidlig barnehagestart og det å gå der mange timer av gangen noen negative eller positive innvirkninger på barns utvikling? Har barnehagens organisering, feks i små vs. større grupper eller i basebarnehager versus mer tradisjonell avdelingsinndeling noen effekt på barnas sosiale, psykiske og akademiske fungering når de begynner i skolen?

Dette er spørsmål vi søker å gii svar på i dette prosjektet. Ved å samle informasjon i Tidlig trygg fra barna selv, foreldre, barnehagelærere, barnehagestyrere og lærere kan vi se hvilke forhold ved barnehagen og hvilke barnehageerfaringer som barna har forutgår endringer i deres fungering på skolen, omgang med jevnaldrende og i fht til språk, kognisjon og psykisk helse.​

​In this project we ask if there are unique effects of quality, quantity and type of day-care on children's adjustment and competence (a) during the pre-school years and (b) if such effects extend into the first years at school, adjusting for potential selection biases.

Day care characteristics will be assessed by measuring child-teacher relationship (quality), startup and time spent in child care (quantity) and by comparing open day care centers with traditionally organized child care centers (type). Secondly, we will investigate for which children there are day-care effects, according to their temperamental characteristics or parental background (i.e. social inequality).

ANDRE PROSJEKTER FRA TtiT

OTHER PROJECTS FROM TESS

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

FØLG OSS
SOCIAL