Sign In
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksMarginalization in children. Evaluating a multilevel and transactional developmental model.

DelprosjektTidlig trygg i Trondheim

ProjectThe Early Secure Study

 Marginalization in children. Evaluating a multilevel and transactional developmental model.

Marginalisering omhandler det at mennesker havner på yttersiden av samfunnet, vist gjennom manglende deltagelse på vanlige sosiale arenaer, slik som arbeid og utdanning.

Ofte har man tenkt at barns marginalisering følger foreldrenes marginalisering. Men, slik behøver det ikke være. Ut fra et barneperspektiv er det å ikke delta på de vanligste arenaene for sosial for sosial samhandling være å betrakte som marginalisering. For barn vil dette omfatte vennskap, deltagelse i fritidsaktiviteter og prosesser som kan lede up mot manglende fullføring av skole. Hvilke forhold som predikerer denne type marginalisering blir undersøkt i dette prosjektet. Vi vet fra før at atferdsvansker i særlig grad øker sannsynligheten for senere manginalisering, det samme gjør vanskelig familieforhold med manglende omsorg eller fysisk aggresjon.

Ved å bruke data fra tidlig trygg i trondheim undersøker vi hvilken effekt sosial utestegning har på barn og hvilke forhold som kan påvirke at barn faller utenom samvær med andre jevnaldrene eller fra vanlige fritidsaktiviteter. Vi undersøker også hvilken rolle atferdsvansker og familiekonflikter kan spille i denne utviklingen.

​The aim of the project was to identify risk,- and protective factors related to early childhood marginalization, putting the child’s perspective in focus. Such focus indicates that marginalization is defined as social exclusion and lack of participation in settings where children typically attend (e.g. being part of a peer-group, participation in leisure activities, being part of a stimulating educational setting).

ANDRE PROSJEKTER FRA TtiT

OTHER PROJECTS FROM TESS

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

FØLG OSS
SOCIAL