Sign In
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksPsychiatric Disorders in Young Children-Part 2. Trajectories of Disorders from age 4 to 12: Differential Susceptibility to the Environment.

DelprosjektTidlig trygg i Trondheim

ProjectThe Early Secure Study

 Psychiatric Disorders in Young Children-Part 2. Trajectories of Disorders from age 4 to 12: Differential Susceptibility to the Environment.

Hvordan er forløpet av psykiske lidelser hos barn? Hva predikerer hvem som får vansker, men som ikke har hatt det før, hvem får vedvarende vansker og hva er det som kan gjøre at barn med psykiske vansker kommer seg ut av disse?

Slike spørsmål vil vi finne svar på i dette delprosjektet.  Siden det er en rekke samvirkende faktorer som ligger bak psykiske vansker undersøker vi barna og deres oppvekstbetingelser i forhold til forhold ved barna selv, slik som temperament, sosial kompetanse, kogitive evner, evner til å regulere følelser, samt en lang rekke andre faktorer. Samspillet med foreldre og foreldres oppdragelsesstil kan være viktig, derfor spør vi både foreldre og barn om dette i tillegg til å observere og kode samspillet mellom dem. Forholdet til lærer kan også være av viktighet, og vi spør derfor også lærer om dette. Forhold til jevnaldrene kan også spille inn og dette får vi informasjon om fra deltagerne selv, foreldre og lærere.

Psykiske vansker får vi informasjon om ved hjelp av kliniske intervju med den unge selv og foreldrene.​

​The aim is to determine typical courses of common psychiatric disorders from preschool to preadolescence and identify parenting and peer predictors of such trajectories, and test whether specific child factors imply differential susceptibility to these environmental influences.

ANDRE PROSJEKTER FRA TtiT

OTHER PROJECTS FROM TESS

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

FØLG OSS
SOCIAL