Sign In
ikon avdelinger

For deltagere

Participants

ikon vi forsker på

Publikasjoner

Publications

ikon avdelinger

Delprosjekter

Projects

OM TtiT

TtiT-studien startet i 2007 med en undersøkelse av et tilfeldig utvalg av 1000 4-åringer og deres familier i Trondheim. Barna og foreldrene har blitt fulgt opp hvert andre år med omfattende undersøkelser i form av intervjuer, spørreskjema, tester og observasjon.

ABOUT TESS

The TESS started in 2007 and comprised a random sample of 1000 4-year olds and their parents in Trondheim, Norway. The participants have been followed-up biannually with in-depth interviews, questionnaires, tests, and observations.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

FØLG OSS
SOCIAL