Sign In
Skip Navigation LinksOm TtiT

Om TtiT

About TESS

TtiT-studien startet i 2007 med en undersøkelse av et tilfeldig utvalg av 1000 4-åringer og deres familier i Trondheim. Barna og foreldrene har blitt fulgt opp hvert andre år med omfattende undersøkelser i form av intervjuer, spørreskjema, tester og observasjon.

Målsettingen er å kartlegge omfanget av og forløpet til psykiske vansker hos barn. Vi ønsker å identifisere hvilke faktorer som kan predikere, samt forhindre utvikling av psykiske vansker.

Undersøkelsen kartlegger imidlertid også normalutvikling barn, og forskjeller mellom barn på områder som personlighet, tilknytning til foreldre og samspill mellom barn og foreldre, sosial og skolemessig kompetanse, regulering av følelser og atferd, kognisjon, fysisk aktivitet, selvbilde, spising og vekt.

Tidlig trygg i Trondheim gjennomføres i samarbeid med Psykologisk institutt NTNU, NTNU Samfunnsforskning og Trondheim kommune, og finansieres hovedsakelig gjennom midler fra Norges forskningsråd.

​The TESS started in 2007 and comprised a random sample of 1000 4-year olds and their parents in Trondheim, Norway. The participants have been followed-up biannually with in-depth interviews, questionnaires, tests, and observations.

The goal of the study is to identify the prevalence and course of common mental disorders, and to detail factors that might increase or decrease the risk of mental health problems in children and adolescents.

The TESS also aims to describe children’s normal development as well as individual differences regarding personality, attachment, parent-child relationships, social and academic competence, behavioral and emotional regulation, cognition, physical activity, self-image, eating and weight development.

The TESS is conducted in cooperation with the Department of Psychology at The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), NTNU Social Research, and The City of Trondheim. TESS is mainly funded by grants from The Research Council of Norway.

T1
Første runde av undersøkelsen ble gjennomført i 2007-2009, da barna var 4 år gamle.

T2
Andre runde av undersøkelsen ble gjennomført  i 2009-2011, da barna gikk i 1. klasse.

T3
Tredje runde av undersøkelsen ble gjennomført  i 2011-2013, da barna gikk i 3. klasse.

T4
Fjerde runde av undersøkelsen ble gjennomført  i 2013-2015, da barna gikk i 5. klasse.

T5
Femte runde av undersøkelsen ble gjennomført 2015-2017 da barna gikk i 7. klasse.

T6
Sjette runde av undersøkelsen startet høsten 2017 og pågår. Ungdommene er nå 14 år gamle.

Wave 1
The first set of data was collected from 2007 to 2009, when participating children were 4 years old.

Wave 2
The second wave of data was collected from 2009 to 2011. At that time, the participants were 6 years old and attended first grade.

Wave 3
The third wave of data was collected from 2011 to 2013, when the children attended third grade.

Wave 4
The fourth wave of data  was collected from 2013 to 2015, when the children attended fifth grade.

Wave 5
The fifth wave of data was collected from 2015 to 2017, when the children attended seventh grade.

Wave 6
The sixth wave of data collection started in fall 2017 and will be due in June 2019. The participants are now in ninth grade. 


 


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

FØLG OSS
SOCIAL